Bojujeme proti nefér zmluvám

Monitorovať zmluvy o finančných službách, ktoré sú uzavierané so spotrebiteľmi sme začali najmä preto, že sa k ich obsahu nie je možné dostať pred ich uzatvorením. Ako spotrebitelia sa nemáme možnosť oboznámiť so zmluvnými podmienkami prv než zmluvu uzatvoríme, čo je neprijateľné.

K skontrolovaným zmluvám zasielame spotrebiteľom odporúčacie stanoviská a rady ako sa môžu brániť. Zmluvy so závažnými porušenia platných právnych predpisov alebo obsahujúce neprijateľné ustanovenia či tie ktoré zahrňajú nekalé konanie predajcu napádame na súdoch.

Občanov v súdnych konaniach na ochranu práv spotrebiteľov zastupujeme bezplatne.


Obchodné podmienky pre váš eshop

Prevádzkovať elektronický obchod znamená pre mnohých podnikateľov nielen vynakladanie úsilia na podnikanie ale i na sledovanie legislatívnych zmien a ich implementáciu do obchodných podmienok.

Formulácia obchodných a reklamačných podmienok pre mnohých podnikateľov predstavuje problém s ktorým si vedia rady a preto sa radšej „inšpirujú“ konkurenciou alebo si vypomáhajú rôznymi vzorovými dokumentami. Výsledkom sú tak časté chyby a následné pokuty ukladané Slovenskou obchodnou inšpekciou.

S paragrafmi na ochranu spotrebiteľov  pracujeme denne preto podnikateľom, prevádzkovateľom elektronických obchodov ponúkame vytvorenie obchodných podmienok podľa ich požiadaviek na mieru toho ktorého obchodu.