Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php on line 168

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php on line 175

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
Ako nechať skontrolovať zmluvu? - ZmluvnéPodmienky.sk
Zmluvné podmienky môžete preveriť vďaka moderným technológiám, ktoré používa Spotrebiteľské Centrum n.o. pri svojej práci.

Pripravte si všetky zmluvy a dohody

Pripravte si zmluvu a všetky dokumenty, ktoré ste spolu so zmluvou podpisovali. Zvyčajne to je dohoda o mimosúdnom riešení, dohoda o zrážkach zo mzdy, splátkový kalendár alebo dohoda o profesionálnom ručiteľovi či o členstve v klube.

Všetky tieto dokumenty majú priamy súvis na platnosť jednotlivých zmluvných ustanovení preto je potrebné, aby ste nás o ich existencii informovali pri podávaní žiadosti o kontrolu zmluvy.

Z vyššie uvedených dokumentov bude potrebné, aby ste nám uviedli detaily zmluvy ako je jej číslo, percento úrokov či RPMN. Tieto údaje musí obsahovať každá zmluva o spotrebiteľskom úvere.

Ak nám na kontrolu zasielate zmluvné podmienky elektronického obchodu tieto údaje od Vás nebudú vo formulári požadované.


Vyplniť formulár žiadosti

O kontrolu spotrebiteľskej zmluvy môžete požiadať on-line kliknutím na položku menu s textom „Skontroluj zmluvu“. 

Formulár žiadosti v prvej časti ponúka na výber typ spotrebiteľskej zmluvy, ktorú môžete nechať skontrolovať. Od najčastejších zmlúv o spotrebiteľskom úvere s nebankovými veriteľmi, môžete nechať skontrolovať aj zmluvu s poisťovňou či  obchodné podmienky elektronického obchodu v ktorom sa chystáte nakupovať.

Viete, že cez službu zmluvnépodmienky.sk si môžete nechať skontrolovať aj zmluvu, ktorá ešte nie je uzatvorená resp. podpísaná?

Intuitívna navigácia a pomôcky prevedú žiadateľa – spotrebiteľa celým procesom predloženia žiadosti o kontrolu spotrebiteľskej zmluvy.

Naskenovať vo formáte PDF a uložiť do priečinka

Naskenujte papierové dokumenty uvedené v prvom kroku do formátu PDF. Z dokumentov tak vytvoríte inteligentný dokument PDF s vyberateľným textom a možnosťou vyhľadávania.

Viac informácií o skenovaní za pomoci Windows a aplikácie Acrobat DC

Zabezpečenie vášich dokumentov je pre nás tým najdôležitejším. Práve preto ostane každý súbor v priečinku v bezpečí, bez ohľadu na to, čo sa stane s vaším smartfónom, tabletom alebo počítačom. Disk používaný Spotrebiteľským Centrom n.o. je šifrovaný pomocou protokolu zabezpečenia SSL, ktorý sa používa aj v Gmaile a ďalších službách Google.

Počkajte na odporúčanie

 

Pomôžeme Vám, brániť sa

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia ponúka spotrebiteľom širokú škálu možností obrany voči neprijateľným zmluvným podmienkam v spotrebiteľských zmluvách, nekalým obchodným praktikám i cenovým praktikám predávajúcich.

Prvou možnosťou ako dosiahnuť ochranu práv spotrebiteľa je mimosúdne riešenie sporu, ktoré však najmä nebankové subjekty častokrát neakceptujú. Spotrebiteľ za podanie návrhu na začatie konania ani za úspešné vyriešenie sporu mimosúdnou cestou neplatí žiadne poplatky ani odmeny.

Mediácia je jednou z foriem mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ uhrádza náklady mediácie podľa zákona o mediácii a cenníka služieb, konkrétneho mediátora.

V prípade neúspechu mimosúdnych riešení má spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojich práv možnosť obrátiť sa so svojimi požiadavkami na súd v mieste jeho trvalého pobytu. Spotrebiteľské Centrum n.o. bezplatne zastupuje spotrebiteľov v súdnych sporoch na celom území SR. Spotrebiteľ uhrádza nevyhnutne vynaložené náklady súvisiace s jeho zastupovaním a to najmä poštovné v sume 25,00 eur a cestovné podľa počtu kilometrov.

Informácie ako aj podmienky pre poskytovanie uvedených služieb sú publikované na webovej stránke www.spotrebitelskecentrum.sk