Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php on line 168

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/inc/nxs_functions_engine.php on line 175

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mw013000/zmluvnepodmienky.sk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
Informácie o monitoringu zmluvných podmienok » ZmluvnéPodmienky.sk
 
Iniciatíva za férové a čestné podmienky v spotrebiteľských zmluvách sa opiera o ciele a poslanie Spotrebiteľského Centra

Spotrebiteľské Centrum n.o. Spotrebiteľské Centrum bolo založené za účelom ochrany a zvýšenia vymožiteľnosti práv spotrebiteľov. Tento svoj záväzok voči občanom si plní najmä poskytovaním bezplatných právnych poradenských služieb a zastupovaním spotrebiteľov nielen v mimosúdnych riešeniach sporov ale aj v konaniach pred súdmi.

Medzi najväčšie súdne spory, ktoré zastupuje patria žaloby voči životnej poisťovni Rapid life, nebankovej spoločnosti Pohotovosť a Fair Credit.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok podalo Spotrebiteľské Centrum n.o. niekoľko žalôb o abstraktnú kontrolu spotrebiteľskej zmluvy voči spoločnostiam poškodzujúcim práva spotrebiteľov.

Nebankovým subjektom navrhovalo vydanie neodkladných a predbežných opatrení, v ktorých požadovalo odstránenie akútneho protiprávneho stavu.


História iniciatívy

Realizovať projekt s názvom ZmluvnéPodmienky.sk začalo Spotrebiteľské Centrum na jeseň 2013. Cieľom projektu bolo vytvorenie sofistikovaného a najmä automatického informačného systému na monitoring zmluvných podmienok elektronických obchodov, cestovných kancelárií a ďalších podnikateľských subjektov kde spotrebitelia najčastejšie hlásili problémy.

Keďže všetky on-line aplikácie informačného systému Spotrebiteľského Centra si vytvára organizácia sama vo vlastnej réžii bez podpory zo štátneho rozpočtu alebo grantov Európskej únie trvala príprava a nasadenie platformy približne dva roky. Medzičasom začal v roku 2014 platiť nový zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri nakupovaní na diaľku, ktorý okrem striktnejších informačných povinnosti predávajúceho zaviedol 14-dňovú lehotu na tzv. bezdôvodné odstúpenie od zmluvy.

V júni 2015 bol do ostrej prevádzky spustený monitoring zmluvných podmienok elektronických obchodov. V priebehu pol roka bolo skontrolovaných viac ako 6 000 e-shopov prevádzkovaných firmami so sídlom na území Slovenskej republiky alebo s národnou doménou .sk. Dôležitým výstupom monitoringu bolo najmä to, že až 75% všetkých monitorovaných elektronických obchodov nemalo splnené povinnosti vyplývajúce z nového zákona už rok platného zákona. Aktuálne podmienkam zákona nevyhovuje iba niečo málo viac ako 32 % elektronických obchodov.

Začiatkom roka 2016 bol monitoring elektronických obchodov na základe organizačných zmien presunutý na webovú adresu www.spokojnýspotrebiteľ.sk na ktorej prebieha dodnes.

V júni 2016 začalo Spotrebiteľské Centrum n.o. monitorovať zmluvy o finančných službách, ktoré sú uzavierané so spotrebiteľmi. Výsledkom monitoringu sú nielen odporúčacie stanoviská spotrebiteľom a rady ako sa môžu brániť ale taktiež aj individuálne žaloby na ochranu práv spotrebiteľov a žaloby o abstraktnej kontrole spotrebiteľských zmlúv.

Prijali sme 3723 zmlúv na posúdenie

Z prijatých zmlúv na posúdenie sme doposiaľ vyhodnotili 41,39% . Časovo najnáročnejšie na vypracovanie odporúčacieho stanoviska sú hypotekárne zmluvy ako aj zmluvy o úveroch na bývanie. Pri posudzovaní ekonomickej efektívnosti spotrebiteľských zmlúv sme najviac času trávili pri sporiacich a poistných produktoch.


 


Prvenstvo medzi typmi kontrolovaných zmlúv od počiatku majú nebankovky. Z toho sa dá usudzovať nielen množstvo uzatvorených zmlúv so spotrebiteľmi ale taktiež aj sledovať miera predĺženia slovákov.
LudiaLudomTento projekt môže byť realizovaný vďaka Vašej podpore aj naďalej. Staňte sa ambasádorom ochrany spotrebiteľov vo svojom regióne alebo o možnosti bezplatnej kontroly spotrebiteľskej zmluvy povedzte svojim priateľom a známym.
Budeme radi, ak podporíte tento projekt aj peňažne hoci len symbolickým eurom prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk


Zmluvy uzavierané so spotrebiteľmi nesmú obsahovať neprijateľné podmienky ani byť rozpore so zákonom. V zmluvách nesmú byť ani ustanovenia v neprospech spotrebiteľa a ich dojednania sú vždy neplatné.
Viac informácii